Oferujemy kompleksowe wykonawstwo ekspertyz  kryminalistycznych oraz opinii eksperckich na zlecenia prywatne.  Zrzeszamy biegłych sądowych, ekspertów kryminalistyki i  akademickich pracowników naukowych z wieloletnim stażem.   Dysponujemy sprzętem badawczym na najwyższym, światowym  poziomie. Nasze opinie wydajemy w kooperacji z jednostkami badawczymi  uznanymi przez środowiska naukowe. Współpracujemy również z kancelariami adwokackimi i biurami  detektywistycznymi na terenie całej Polski. W ramach wykonywanego zlecenia oferujemy bezpłatne  konsultacje telefoniczne, pomoc we wszystkich czynnościach  procesowych, przeprowadzanie wstępnych oględzin z opisem  materiału dowodowego i pełną dokumentacją oraz typowanie  zabezpieczonych śladów do dalszych badań, wykonanie badań  wstępnych i wydanie wstępnej ekspertyzy zabezpieczonego  materiału w czasie 24 godzin od dostarczenia materiału do  badań, wykonanie ekspertyz kompleksowych przez specjalistów  różnych dziedzin. Udostępniamy możliwość transportu dowolnego materiału  dowodowego na terenie całego kraju po wcześniejszym  uzgodnieniu. OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki daktyloskopijne dokumentów i pisma odręcznego fizykochemiczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych informatyczne mechanoskopijne pożarnicze i elektrotechniczne traseologiczne wypadków komunikacyjnych USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.