top of page

Fundacja WADERA
wita!

Fundacja WADERA powstała w 2015 roku i stale się rozwija. Jesteśmy dumni z naszego zespołu. Każdy z nas jest inny, a dzięki temu nasze wyjątkowe doświadczenia i umiejętności pomagają budować wspólny sukces.

Fundacja WADERA zajmuje się promocją wiedzy z zakresu kryminalistyki, aktywnie poszukuje osób zaginionych w Polsce i za granicami kraju, a także udziela pomocy prawnej w sytuacjach losowych. 

niebo

FUNDACJA WADERA W KILKU SŁOWACH

Fundacja WADERA jest organizacją non-profit, której celem jest niesienie pomocy i wsparcia w różnych dziedzinach. Nasza fundacja angażuje się w szereg inicjatyw, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa i pomaganie potrzebującym. Poniżej przedstawiam kilka obszarów, którymi się zajmujemy na potrzeby naszej strony internetowej:

  1. Poszukiwanie zaginionych osób: Jednym z głównych obszarów działań Fundacji WADERA jest poszukiwanie zaginionych osób. Nasi doświadczeni specjaliści współpracują z rodzinami i organami ścigania w celu odnalezienia osób zaginionych. Staramy się świadczyć pomoc i wsparcie zarówno rodzinom poszkodowanych, jak i organom ścigania w procesie poszukiwań.

  2. Promocja wiedzy z zakresu kryminalistyki: Fundacja WADERA angażuje się również w promocję wiedzy z zakresu kryminalistyki. Działamy na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat technik śledczych, metod identyfikacji i analizy dowodów oraz działań profilaktycznych. Organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z kryminalistyką.

  3. Pomoc prawna dla osób i organizacji w potrzebie: Fundacja WADERA oferuje również pomoc prawną dla osób i organizacji znajdujących się w trudnej sytuacji. Nasz zespół prawników specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa i służy wsparciem prawnym w przypadkach związanych z przestępstwami, naruszeniem praw człowieka, sytuacjami kryzysowymi i innymi problemami prawno-społecznymi.

  4. Pomoc humanitarna: Jesteśmy zaangażowani w działania humanitarne, których celem jest pomoc potrzebującym. Wspieramy osoby dotknięte klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi i innymi kryzysami humanitarnymi. Nasza fundacja prowadzi projekty, które mają na celu dostarczenie pomocy materialnej, medycznej i psychologicznej dla osób dotkniętych trudnościami.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Zdając sobie sprawę z ogromu wyzwań, przed jakimi stoi nasze społeczeństwo, Fundacja WADERA dąży do wywierania trwałego wpływu. Koncentrujemy się na konkretnych celach i tworzymy rozległą sieć wsparcia, w ramach której realizujemy szereg programów.

Flaga Polski Image by Krzysztof Kowalik

POMOC POLONII

Szeroko rozumiana pomoc Polonii poza granicami kraju: tłumaczenia, pomoc prawna, pomoc w odzyskaniu mienia, itp.

Image by Campaign Creators

SZKOLENIA I KURSY

Szkolenia z zakresu kryminalistyki, sportów strzeleckich, kursy spadochronowe.

Image by Evgeni Tcherkasski

POSZUKIWANIA ZAGINIONYCH

Prowadzenie i organizacja akcji poszukiwawczych, pomoc rodzinie w obliczu zaginięcia bliskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Podbiałowa 5, 51-180 Wrocław, Poland

+48 505 50 10 20

Dziękujemy za przesłanie!

Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page