top of page
Mężczyzna naukowiec

BIURO EKSPERTYZ 
WADERA

działamy od 2007 roku

Badania broni

Wykonujemy kryminalistyczne badania broni i amunicji, obejmujące określanie legalności posiadania, analizę sprawności i funkcjonalności oraz wycenę. Zajmujemy się rekonstrukcją zdarzeń z użyciem broni palnej. 

Medycyna sądowa

W dziedzinie medycyny sądowej przeprowadzamy kompleksowe badania mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności śmierci oraz identyfikację osób. Wykorzystujemy szeroki zakres technik i metod, takich jak badania toksykologiczne, patologiczne, antropologiczne i genetyczne, aby dostarczyć rzetelnych informacji organom ścigania oraz sądom. Nasza praca pomaga wyjaśnić okoliczności zgonu, ustalić czy doszło do przestępstwa czy wypadku, a także zidentyfikować ofiary katastrof czy zbrodni. Jako eksperci medycyny sądowej, naszym celem jest dostarczanie obiektywnych, naukowych opinii, które wspierają wymiar sprawiedliwości i przyczyniają się do wyjaśnienia trudnych przypadków śledczych.

Badania informatyczne

Badania informatyczne obejmują zabezpieczenie i ekstrakcję danych z nośników elektronicznych, analizę materiału dowodowego, przeszukanie pod kątem różnych danych kluczowych dla postępowania. 

Daktyloskopia

Badania obejmują ujawnienie i porównanie śladów daktyloskopijnych zgodnie z obowiązującymi dobrymi praktykami eksperckimi. 

bottom of page