top of page

Fundacja WADERA
wita!

Fundacja WADERA powstała w 2015 roku i stale się rozwija. Jesteśmy dumni z naszego zespołu. Każdy z nas jest inny, a dzięki temu nasze wyjątkowe doświadczenia i umiejętności pomagają budować wspólny sukces.

Fundacja WADERA zajmuje się promocją wiedzy z zakresu kryminalistyki. 

niebo

FUNDACJA WADERA W KILKU SŁOWACH

Fundacja WADERA jest organizacją non-profit, której celem jest niesienie pomocy i wsparcia w różnych dziedzinach. Nasza fundacja angażuje się w szereg inicjatyw, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa i pomaganie potrzebującym. Poniżej przedstawiam kilka obszarów, którymi się zajmujemy na potrzeby naszej strony internetowej:

  1. Promocja wiedzy z zakresu kryminalistyki: Fundacja WADERA angażuje się również w promocję wiedzy z zakresu kryminalistyki. Działamy na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat technik śledczych, metod identyfikacji i analizy dowodów oraz działań profilaktycznych. Organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z kryminalistyką.

  2. Pomoc humanitarna: Jesteśmy zaangażowani w działania humanitarne, których celem jest pomoc potrzebującym. Wspieramy osoby dotknięte klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi i innymi kryzysami humanitarnymi. Nasza fundacja prowadzi projekty, które mają na celu dostarczenie pomocy materialnej, medycznej i psychologicznej dla osób dotkniętych trudnościami.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Zdając sobie sprawę z ogromu wyzwań, przed jakimi stoi nasze społeczeństwo, Fundacja WADERA dąży do wywierania trwałego wpływu. Koncentrujemy się na konkretnych celach i tworzymy rozległą sieć wsparcia, w ramach której realizujemy szereg programów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Podbiałowa 5, 51-180 Wrocław, Poland

+48 505 50 10 20

Dziękujemy za przesłanie!

Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page